Наукова робота

На кафедрі проводиться наукова робота держбюджетної теми: “Використання фізичних методів для інтенсифікації технологічних процесів та аналізу харчових продуктів”

Результати досліджень, отриманих науковцями кафедри активно впроваджуються у навчальний процес.

Наукові досягнення співробітників кафедри постійно публікуються у провідних наукових журналах, які реферуються Sсopus, Index Copernicus, Web of Science, Google Scholar, EBSCO, UlrichsWeb, Global Impact Factor, CABI full text, Online Library of University of Southern Denmark, Directory of Research Journals Indexing, Universal Impact Factor, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Directory of Open Access Journals (DOAJ), InfoBase Index, Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI).

Активно ведеться патентно-ліцензійна робота, результати якої підтверджені 25 авторськими свідоцтвами, патентами України на винаходи та корисні моделі.

З метою зацікавлення активних студентів молодших курсів до участі у науково-дослідній роботі на кафедрі функціонує науковий гурток “Фізика в сучасних харчових технологіях”, науковими керівниками якого є: канд. фіз.-мат. наук, доцент Носенко Володимир Єрофійович, канд. техн. наук, доцент Літвинчук Світлана Іванівна та ст. викл. Вишняк Володимир Вікторович.