Нам 90 років!

26-27 травня 2020 р. дистанційно відбулася Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція “АКТУАЛЬНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ”.  Конференція була присвячена 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І. Національного університету харчових технологій.

На цьому заході у секції «Фізика» були розглянуті сучасні проблеми фізики та нові методи досліджень, а також методичні проблеми фізичної освіти у вищій школі. Роботи висвітлювали шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу та вплив новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців.

У роботі секції «Фізика», крім науковців нашого університету, брали участь співробітники інших 26 установ з різних куточків України, а саме були представлені наступні навчальні та академічні заклади: Бердянський державний педагогічний університет, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Донецький національний медичний університет, ДП «Укрметртестстандарт», Інститут модернізації освіти, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Інститут фізики НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет технологій та дизайну, ліцей “Наукова зміна”, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Міжшкільний ресурсний центр «Нова школа», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Херсонський державний університет, Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міської ради, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка та Центральноукраїнський державний педагогічний університет.

З матеріалами проведеної конференції можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Lwdmi9ilv_MRrLzWdrs606Da2x29as-2/view

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.