Професіоналізм і педагогічну майстерність демонструють викладачі кафедри фізики

11 березня старша викладачка кафедри фізики Інна Гуцало прочитала відкриту лекцію «Молекулярно-кінетична теорія ідеальних газів» з дисципліни «Фізика для харчових технологій» для груп ХЕ-1-7 та ХЕ-1-8 спеціальності 181 «Харчові технології», освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Лекція, враховуючи епідеміологічну ситуацію, проходила у режимі відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Для підвищення якості сприйняття здобувачами матеріалу була використана презентація.

Присутні на лекції викладачі кафедри фізики, завідувачка кафедри Світлана Літвинчук, професор Анатолій Король, доценти Наталія Медвідь, Володимир Носенко, Галина Шатковська, старший викладач Володимир Вишняк відзначили, що структура лекції є логічною, послідовною та повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. Змістовна частина лекції ґрунтується на сучасних підходах у застосуванні сил поверхневого натягу для харчових технологій, а також фізичних методів досліджень в’язкості харчових продуктів. Матеріал відповідає сучасному рівню розвитку фізики.

У цілому, викладачка продемонструвала професіоналізм і педагогічну майстерність, викликавши інтерес аудиторії до теми лекції. Крім того, представлений у ході проведення відкритого заняття матеріал – оригінальний і становить великий інтерес в освітньому професійному процесі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.