Засідання Вченої ради університету 29 квітня 2021 року

Відбулося квітневе засідання вченої ради університету…29 квітня 2021 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради університету.Розпочали за давньою традицією з вітання колег, що відсвяткували дні народження між засіданнями. А далі перейшли до розгляду питань порядку денного.Кандидатури на присвоєння вчених звань представила вчена секретарка університету Наталія Ткачук. Деканат факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, технології хлібопекарських і кондитерських виробів, харчової хімії та експертизи харчової продукції клопотали про присвоєння вчених звань своїм працівникам – професорки Олександрі Нєміріч, Наталії Фроловій, Юлії Камбуловій і доцентів Олександру Макаренку, Оксані Мельник та Ірині Силці. До складу лічильної комісії обрали завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Андрія Мариніна, заступницю проректора з правових питань Олену Негоду і начальника відділу кадрів Сергія Беседу. Процедура таємного голосування відбувалася на платформі дистанційного навчання університету. За його результатами переважною більшістю голосів усім претендентам були присвоєні вчені звання. Вчена рада привітала колег оплесками.Ґрунтовну доповідь про стан забезпечення безпеки життєдіяльності університету і відповідних умов праці та навчання представив проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб. Він навів діючі накази, якими регламентуються зазначені питання, розповів про заходи із забезпечення безпеки життєдіяльності та створення належних умов для роботи і навчання нашого колективу, про фінансування капітальних видатків і перевірки контролюючих органів, які останнім часом відбувалися в університеті. Зокрема, присутні дізналися про регулярні звірки вогнегасників і навчання та атестацію персоналу, роботи із заміни дверей в електрощитових навчальних корпусів і гуртожитків, облаштування протипожежної сигналізації (перехід до корпусу Г, холи і частина приміщень у корпусі Ж, лабораторія Проблемної науково-дослідної лабораторії). Також доповідач наголосив на необхідності неухильного дотримання усіх інструкцій і вимог з техніки безпеки й протипожежної безпеки та нагадав про особисту відповідальність кожного, починаючи від керівництва університету й закінчуючи завідувачами лабораторій.Заслухавши доповідь і отримавши роз’яснення й відповіді на свої питання, вчена рада ухвалила прийняти до відома отриману інформацію. Далі слухали директора Навчально-наукового інституту економіки і управління Олега Шеремета, який розповів про забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в інституті. У доповіді були детально розглянуті усі аспекти діяльності підрозділу й запропонований план заходів з подальшого розвитку. Зокрема, у центрі уваги колективу інституту продовження вдосконалення освітньо-професійних і освітньо-наукових програм спеціальностей інституту, здійснення їх щорічного перегляду з урахуванням стандартів вищої школи, нормативних документів МОН України, рішень вченої ради НУХТ, досвіду європейського освітнього простору, пропозицій і рекомендацій усіх груп стейкхолдерiв.Члени вченої ради активно обговорили доповідь і план подальшого розвитку інституту й ухвалили доповідь взяти до відома, а план – затвердити.Про стан та перспективи удосконалення забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті автоматизації і комп’ютерних систем йшлося у виступі декана факультету Андрія Форсюка. Доповідач проаналізував навчальну, наукову, міжнародну, виховну, профорієнтаційну діяльність колективу факультету, публікаційну активність викладачів і стан підготовки наукових кадрів, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу й співпрацю з підприємствами-партнерами та стейкхолдерами. Також він наголосив на проблемних моментах і, зокрема, необхідності придбання сучасного ліцензованого програмного забезпечення та представив план заходів із забезпечення якості підготовки фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» та 122 «Комп’ютерні науки» і розвитку наукової діяльності на кафедрах факультету.Доповідь декана факультету автоматизації і комп’ютерних систем також була обговорена й прийнята до відома, а план заходів знайшов свою підтримку у присутніх і затверджений.Голова ради, перший проректор Володимир Яровий висловив подяку обом керівникам навчально-наукових підрозділів за кропітку й натхненну роботу їх колективів.Директор Центру моніторингу якості і координації освітньої діяльності університету Ігор Житнецький доповідав з трьох питань – про виконання комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2021 року; про результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм і про затвердження нових редакцій освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планів 2021 року.Доповідачем були надані дані щодо виконання кожним підрозділом комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2021 року. Звернувши увагу членів ради на те, що через карантинні обмеження профорієнтаційна робота вимушено перейшла в дистанційний формат, Ігор Житнецький наголосив, що і в цих складних умовах наш колектив наполегливо працював над поліпшенням іміджу університету, пошуком нових цікавих форм спілкування з потенційними вступниками для заохочення їх до вступу саме в наш заклад освіти. Заслухавши доповідь, вчена рада констатувала, що загалом план виконаний, а при формуванні комплексного плану заходів з організації вступної кампанії на наступний рік слід переглянути деякі позиції.Заслухавши і обговоривши доповіді директора Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету з питань «Про результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм» і «Затвердження нових редакцій освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планів 2021 року», вчена рада зазначила, що загальноуніверситетський моніторинг якості освітніх програм представлений у вигляді аналітичних матеріалів, опрацьованих на підставі узагальнених SWOT- аналізів поданих директорами інститутів і деканами факультетів й освітньо-професійні та освітньо-наукові програми для здобувачів вищої освіти пройшли всі етапи обговорення та погодження. Було ухвалено на підставі проведеного моніторингу та перегляду освітніх програм затвердити нові редакції освітніх програм та навчальні плани 2021 року для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», освітнього ступеня «магістр», освітньо-наукового ступеня PhD та освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр»; закрити освітньо-професійні програми підготовки здобувачів освітнього ступеню «магістр»: «Якість, стандартизація та сертифікація», «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Енергетичний менеджмент та аудит» спеціальності 144 «Теплоенергетика»; «Логістика», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент»; затвердити нову міждисциплінарну освітньо-наукову програму «LEAN – виробництво харчової продукції» для підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальностей 181 «Харчові технології», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і нову освітньо-професійну програму «Менеджмент персоналу» для підготовки здобувачів освітнього ступеню «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент».Наприкінці розглянули поточні питання: схвалили регламент роботи Комісії з питань академічної етики, затвердили Антикорупційну програму університету, затвердили склад разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня PhD, затвердили звіти про закордонні стажування викладачів, прийняли рішення про видачу дипломів здобувачам, що успішно захистили дисертації і яким наказом МОН присуджений, науковий ступінь доктора філософії. Наприкінці засідання слово взяв ректор університету Олександр Шевченко. Він підсумував сьогоднішню плідну роботу вченої ради, а також закцентував увагу на позитивній динаміці розвитку університету протягом останнього дуже нелегкого для всього світу року. Ректор висловив упевненість, що наш згуртований колектив подолає всі труднощі й справиться з усіма викликами, як це вже було не раз. Він привітав усіх із прийдешнім Великоднем і побажав міцного здоров’я, спокою й миру у душах, наснаги й оптимізму, не втрачати віри у краще й гарно відсвяткувати та відпочити.Закриваючи засідання, голова ради Володимир Яровий приєднався до привітання й також висловив найтепліші побажання усіляких гараздів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.