Відкриті заняття

Викладачі кафедри фізики продовжують демонструвати лекторську майстерність. У другий тиждень листопада вже відбулися відкриті лекції доцентів Михайла Лазаренка та Володимира Носенка. І знову для здобувачів І курсу факультету ГРТБ з навчальної дисципліни «Фізика для харчових технологій» було представлено відкриту лекцію від професора кафедри фізики Анатолія Короля, який 15 листопада відповідно до робочої програми продовжив розпочату Михайлом Лазаренком тему та провів заняття під назвою: «Електромагнітні явища».

Лектор чітко позначив мету онлайн-лекції, матеріал добре структурував за змістом та обсягом, який пов’язав із положеннями інших професійних дисциплін. Активність та майстерність професора Анатолія Короля виявлялася в оригінальній манері викладання матеріалу, а також у залученні здобувачів до його обговорення.

Завершила ж цикл відкритих лекцій на кафедрі фізики згідно з графіком проведення відкритих занять доцентка Наталія Медвідь, яка18 листопада,активно впроваджуючи інноваційні технології, провела відкриту лекцію з дисципліни «Інженерна фізика» для здобувачів-першокурсників факультету АКС з теми: «Перший закон термодинаміки». Дана тема є досить важливою для майбутніх інженерів, оскільки є основою для подальшого вивчення фізичних законів та принципів роботи теплових двигунів. Лекторкою була розглянута історія відкриття цього закону, введені такі важливі поняття термодинаміки як внутрішня енергія, теплота, теплоємність. У зв’язку із необхідністю колориметричних вимірювань у теплотехніці, металургії, хімічній і харчовій промисловості були розглянуті основні типи колориметрів.

За всіма питаннями лекції, проведеної згідно робочої програми доценткою Наталією Медвідь, був підібраний презентаційний матеріал та показані фільми-демонстрації фізичних експериментів. Цеполегшувало сприйняття та засвоєння здобувачами нового матеріалу. Особливу зацікавленість викликав спеціально підібраний матеріал та презентація про неможливість створення вічних двигунів.

Наприкінці відкритого заняття лекторкою Наталією Медвідь було узагальнено викладений матеріал, підкреслено націленість на подальшу професійну діяльність та дано аргументовані відповідіна питання здобувачів. Мета лекції досягнута. Здобувачі отримали чіткі інструкції щодо підготовки до наступного заняття.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.