Баглюк Сергій Володимирович


Заступник завідувача кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Баглюк Сергій Володимирович.

У 1982 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.
Горького (нині – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова),
кандидат фізико-математичних наук з 1988 р., дисертацію захистив 1988 році у
Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

Вчене звання доцента отримав у 1996 році. Загальний стаж науково-
педагогічної роботи після закінчення інституту – 34 роки. Нагороджений
відзнакою «Відмінник освіти України» у 2005 р.

На кафедрі фізики працює з 1990 року на посаді асистента, з 1996 року –
на посаді доцента. Має 84 публікації (15 з них входять до науково-метричних
баз SCOPUS, Electronic Journals Library, EBSCO, Index Copernicus, Amarican
Chemical Society, РИНЦ та ін.), 1 патент.

За останні п’ять років опублікував 20 наукових праць (8 з них
входять до науково-метричних баз SCOPUS, Electronic Journals Library, EBSCO,
Index Copernicus та ін.). Є співавтором 14-ти методичних вказівок.