Лазаренко Михайло Васильович

Замісник зав. кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук Лазаренко Михайло Васильович.

Сторінка на Google Академії

Сторінка на Scopus

Сторінка на Web of Science

Закінчив Київський педагогічний інститут за спеціальністю «Фізика». Закінчив
аспірантуру і тримав Вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук у
1986 році за спеціальністю «Теплофізика і молекулярна фізика». Вчене звання
доцента отримав у 1996 році.

На кафедрі фізики працює з 1988 року. Загальний стаж педагогічної роботи
складає 28 років.

Автор понад 105 публікацій в яких відтворює релаксаційні, теплофізичні
властивості та молекулярна рухливість в полімерних та олігомерних
композиціях. Під керівництвом закінчена одна кандидацька дисертація.