Літвинчук Світлана Іванівна


Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики
Літвинчук Світлана Іванівна.

Сторінка на Google Академії

Закінчила Український державний університет харчових технологій (нині
– НУХТ) за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв і виноробства»
у 2000 році. Ще під час навчання з 1996 року почала займатися науковою
роботою, результати якої особисто доповідала на науково-технічних
конференціях, конгресах, в тому числі міжнародних.

Дисертацію на тему «Удосконалення технології пива з використанням
фізико-хімічних методів» успішно захистила у спеціалізованій Вченій раді Д
26.058.04 Національного університету харчових технологій у жовтні 2004 року.
Кандидат технічних наук (за спеціальністю 05.18.07 – “Технологія продуктів
бродіння”) з 2005 року. В подальшому виконувала обов’язки вченого секретаря
цієї спеціалізованої вченої ради.

Загальний стаж роботи С.І. Літвинчук складає 19 років (з жовтня 1997 р.
весь час працює у Національному університеті харчових технологій, з них
педагогічний стаж на кафедрі фізики – 14 років (з 2003 року – на посаді
асистента, з 2007 року – на посаді доцента, а з лютого 2017 року виконує
обов’язки завідувача кафедри).

Вчене звання доцента кафедри фізики отримала у 2014 році.
Нині також виконує обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої
ради Д 26.058.02.

У творчому доробку Літвинчук С.І. більше 120 наукових та навчально-
методичних праць, з них:

 • 26 статей (в тому числі в журналах, що входять до науково-
  метричних баз “SCOPUS”, “Index Copernicus”, “Cabi Full Text”,
  “Universal Impact Factor”, “Google Scholar”, “Global Impact Factor”,
  “Urlichs Web”, “Directory of Research Journals Indexing”, “EBSCO”, а
  також індексуються базою Міністерства науки та вищої освіти
  Польщі);
 • 15 патентів України на винахід та корисну модель;
 • 5 методичних рекомендацій.
 • Брала участь у написанні розділу та підготовці додатків підручника «Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і безалкогольних напоїв» з грифом МОНУ (лист № 14/18-Г-2302 від 21.12.2007 р.).

Є розробником програм та робочих програм з нової нормативної
навчальної дисципліни «Фізика для харчових технологій» підготовки
бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології».

Літвинчук С.І. здійснює керівництво науково-дослідною роботою
студентів у напрямку використання фізичних методів в технологічних процесах
харчових виробництв. Була керівником двох науково-дослідних робіт учнів –
членів Малої академії наук України.