Літвинчук Світлана Іванівна


Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики
Літвинчук Світлана Іванівна.

Сторінка на Google Академії

Сторінка на Scopus

Сторінка на Web of Science

Сторінка на ResearchGate

Закінчила Український державний університет харчових технологій (нині
– НУХТ) за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв і виноробства»
у 2000 році. Ще під час навчання з 1996 року почала займатися науковою
роботою, результати якої особисто доповідала на науково-технічних
конференціях, конгресах, в тому числі міжнародних.

Дисертацію на тему «Удосконалення технології пива з використанням
фізико-хімічних методів» успішно захистила у спеціалізованій Вченій раді Д
26.058.04 Національного університету харчових технологій у жовтні 2004 року.
Кандидат технічних наук (за спеціальністю 05.18.07 – “Технологія продуктів
бродіння”) з 2005 року. В подальшому виконувала обов’язки вченого секретаря
цієї спеціалізованої вченої ради.

Загальний стаж роботи С.І. Літвинчук складає 19 років (з жовтня 1997 р.
весь час працює у Національному університеті харчових технологій, з них
педагогічний стаж на кафедрі фізики – 14 років (з 2003 року – на посаді
асистента, з 2007 року – на посаді доцента, а з лютого 2017 року виконує
обов’язки завідувача кафедри).

Вчене звання доцента кафедри фізики отримала у 2014 році.
Нині також виконує обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої
ради Д 26.058.02.

У творчому доробку Літвинчук С.І. більше 120 наукових та навчально-
методичних праць, з них:

 • 26 статей (в тому числі в журналах, що входять до науково-
  метричних баз “SCOPUS”, “Index Copernicus”, “Cabi Full Text”,
  “Universal Impact Factor”, “Google Scholar”, “Global Impact Factor”,
  “Urlichs Web”, “Directory of Research Journals Indexing”, “EBSCO”, а
  також індексуються базою Міністерства науки та вищої освіти
  Польщі);
 • 15 патентів України на винахід та корисну модель;
 • 5 методичних рекомендацій.
 • Брала участь у написанні розділу та підготовці додатків підручника «Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і безалкогольних напоїв» з грифом МОНУ (лист № 14/18-Г-2302 від 21.12.2007 р.).

Є розробником програм та робочих програм з нової нормативної
навчальної дисципліни «Фізика для харчових технологій» підготовки
бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології».

Літвинчук С.І. здійснює керівництво науково-дослідною роботою
студентів у напрямку використання фізичних методів в технологічних процесах
харчових виробництв. Була керівником двох науково-дослідних робіт учнів –
членів Малої академії наук України.